Izjava o privatnosti

Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „DAH”- u Bosni i Hercegovini posvećeno je zaštiti Vaših ličnih podataka bez obzira na to da li nam ih dajete na mreži ili u pisanoj formi. Iz ove izjave o privatnosti (Izjava o privatnosti) možete saznati kako PH BiH Dah rukuje, upravlja i obrađuje Vašim ličnim podacima, kao i kakvu vrstu prava imate kao nositelj podataka prema odredbama Europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Izjava o privatnosti pokriva sve stranice koje održava ili će biti hostovane od strane PH BIH DAH, osim ako se na datu web stranicu ne odnosi posebna izjava o privatnosti, koja će biti jasno prikazana i dopuniti ovu Izjavu o privatnosti.

PH BIH DAH koristi podatke koje prikuplja o vama

  • bolje razumjeti kako se koristi strategija komunikacije, web stranice, Youtube, Facebook i drugi kanali društvenih medija,
  • šalje informacije i ažuriranja, koje ste tražili ili za koje se može smatrati da su od interesa za vas, o plućnoj hipertenziji i drugim rijetkim bolestima,
  • pruža ažuriranja, prilike za obuku i druge vijesti o PH BIH DAH, drugim partnerima, naučnim zajednicama, farmaceutskim partnerima, institucijama EU i drugim udruženjima s kojima je PH BIH DAH član ili je povezana,

Da biste razumjeli kako će se postupati s Vašim ličnim podacima, pročitajte sljedeću Izjavu o privatnosti. Ova Izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati pa je molimo da je povremeno pogledate. Osim toga, mi ćemo vam, gdje je to primjenjivo, poslati obavijest o svakoj takvoj promjeni.

KOJE SE INFORMACIJE KOJE SE OBRAĐUJU O VAMA?

Vrsta i količina informacija koje obrađuje PH BIH DAH ovisi o tome kako koristite resurse i usluge koje PH BIH DAH pruža. Možete pristupiti većini stranica PH BIH DAH bez navođenja ko ste i bez otkrivanja ličnih podataka, međutim da biste imali pristup internoj mailing listi, podaci koji se smatraju ličnim podacima mogu se prikupljati od vas.

PH BIH DAH ne prikuplja informacije koje vas lično identifikuju (kao što su Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) osim ako se te informacije dobrovoljno otkriju. Međutim, imajte na umu da se od vas može tražiti da dostavite lične podatke kako biste bili u skladu sa važećim zakonima ili kako biste dobili bilo koju od usluga koje PH BIH DAH pruža. Ukoliko ne dostavite informacije na zahtjev, ph bih dah može odbiti pružanje date usluge ili je pružiti samo uz određena ograničenja.

Postoje i drugi slučajevi u kojima PH BH DAH traži informacije koje vas lično identifikuju u svrhu pružanja određenih usluga ili korespondencije s vama. Informacije koje dostavite na ovaj način neće se dijeliti s trećom stranom osim ako je to potrebno za pružanje tražene usluge ili ako je to propisano zakonom.

Ove informacije se prikupljaju samo uz Vaše znanje i dozvolu i čuvaju se u raznim bazama podataka i mailing listama PHA Europe. Ako kupujete nešto ili donirate putem web stranice PH BIH DAH, od vas će se možda tražiti da navedete podatke o svojoj bankovnoj kartici. Ovi detalji se prenose na sigurnog, trećeg dobavljača usluga online plaćanja, a PH BIH DAH neće niti imati pristup, niti će zadržati, upravljati, pohranjivati, hostirati ili obrađivati takve informacije.

KAKO VAŠE INFORMACIJE KORISTI PH BIH DAH?

PH BIH DAH ne distribuira, ne prodaje, ne čini dostupnim ili odobrava pristup korisničkim informacijama trećim stranama, osim ako to zahtijeva važeći zakon ili je potrebno da se poboljša razumijevanje web posjetitelja od strane PH BIH DAH, da pošalje informacije koje ste tražili ili koje bi mogle biti smatra da vas zanima i da pruži usluge koje ste tražili.

SA KIM PH BIH DAH MOŽE DIJELITI INFORMACIJE?

PH BIH DAH neće otkriti nijednu informaciju koja vas lično identifikuje, osim uz Vašu prethodnu izričitu dozvolu, pružaocima usluga za pružanje usluge koju ste tražili ili gdje je to propisano važećim zakonom.

PRAVA KOJA IMATE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA PHA EUROPE

U bilo kom trenutku možete izmijeniti čak i zatražiti brisanje Vaših podataka tako što ćete nas kontaktirati na ugphbih@gmail.com. Također možete u bilo kojem trenutku provjeriti podatke kojima upravlja PH BIH DAH tako što ćete nas kontaktirati.

KOJI IZBORI SU VAM DOSTUPNI U POGLEDU PRIKUPLJANJA, KORIŠTENJA I DISTRIBUCIJE INFORMACIJA?

Sve informacije o novim aktivnostima PH BIH DAH za koje ste se prijavili bit će vam poslani elektronski ili na drugi način. PH BIH DAH vam također može slati e-mail poruke i biltene na koje ste pristali i koji vas zanimaju. Možete naznačiti da ne želite primati takve e-poruke ili biltene koristeći vezu za odjavu u biltenima ili nam e-poštom na info@phaeurope.org i bit ćete uklonjeni sa liste primatelja.

KAKO PH BIH DAH ŠTITI VAŠE LIČNE INFORMACIJE?

PH BIH DAH nastoji osigurati visok nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje nam dajete. Međutim, ne može garantovati da je slanje informacija putem Interneta potpuno sigurno i da podaci nisu ugroženi. Kao rezultat toga, PH BIH DAH ne potvrđuje niti garantuje sigurnost dostavljenih ličnih podataka; to radite na vlastitu odgovornost. Također imajte na umu da PH BIH DAH može pohraniti Vaše podatke u privatne oblake i da njihova (sigurna) kopija može biti izvan Evropske unije.

POLITIKA KOLAČIĆA

PH BIH DAH web stranice koriste kolačiće kako bi vam pružile personaliziranije web iskustvo. Kolačić je tekstualni niz informacija koji se kreira i pohranjuje na Vašem računaru u Vaš pretraživač. Sadrži informacije o Vašoj posjeti koje Vaš pretraživač koristi za personalizaciju određenih stranica ili elemenata. U svrhu statističke analize, kolačić se također može koristiti za prosljeđivanje nasumično generiranog i anonimnog jedinstvenog broja našim serverima. Kolačići se ne mogu sami koristiti za vašu identifikaciju. Kolačić će obično sadržavati naziv domene s koje je kolačić došao, kao i životni vijek i rok trajanja kolačića i vrijednost, obično tekstualnu vrijednost ili nasumično generirani jedinstveni broj.

Ako ne želite da primate kolačiće, možete lako modifikovati svoj pretraživač tako da odbije sve kolačiće ili da vas obavijesti kad god će neki biti postavljen na vaš računar. Međutim, ako kolačići nisu prihvaćeni, možda nećete moći iskusiti sve interaktivne opcije web PH BIH DAH. Stoga vas potičemo da dozvolite kolačiće kako biste u potpunosti uživali u funkcijama web stranica PH BIH DAH.

Većina web servera, uključujući one PH BIH DAH, koristi datoteke dnevnika, koje bilježe informacije kao što su IP adrese pružatelja usluga, brend i verzija pretraživača, web stranice koje upućuju, korišteni termini za pretraživanje, prosječan broj traženih stranica, prosječno trajanje posjete, ukupan promet posjetitelja i informacije prikupljeni za agregatnu upotrebu. Ove informacije se ni na koji način ne mogu koristiti za praćenje ili identifikaciju pojedinačnih korisnika ili za obavljanje analitičke obrade podataka. PH BIH DAH će koristiti takve podatke u svrhu otklanjanja grešaka.

ODDRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PH BIH DAH web stranice sadrže hipertekstualne veze do drugih stranica. PH BIH DAH nije odgovoran za bilo kakav sadržaj ili praksu privatnosti trećih strana koja je dostupna putem ove web stranice. Ne podržavamo nijednu od kompanija ili mišljenja navedenih na web stranici ili vezana za njih. Također ne prihvatamo niti hostujemo bilo kakvo oglašavanje.

2022/09 v1