O Plućnoj Hipertenziji

Šta je PAH ili PH

Plućna arterijska hipertenzija (PAH) je progresivno oboljenje koje smanjuje protok krvi i povećava pritisak u krvnim sudovima pluća. To je rijetko, teško i neizlječivo oboljenje krvnih sudova pluća.

Vrste PHA

Plućna hipertenzija (PH) je širok naziv za grupu nekoliko hroničnih bolesti koje pogađaju srce i pluća. Neki oblici (podtipovi) PH-a su rijetki, kao i brzo progresivni, iscrpljujući i sa smrtnim ishodom.

Dijagnoza

Plućna arterijska hipertenzija često se ne dijagnostikuje na vrijeme zato jer se njeni rani simptomi mogu pomiješati sa simptomima drugih kardio-respiratornih stanja.