Odredbe i uvjeti

1. Definicije

U sadržaju ovih uslova, sledeće reči imaju sledeća značenja:

  • PH BIH DAH” znači Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah”- u Bosni i Hercegovini
  • “Materijal” znači sve informacije, podatke, tekst, grafiku, veze ili kompjuterski kod objavljene, sadržane ili dostupne na web stranici
  • “Korisnik” označava pojedinca, firmu, kompaniju ili organizaciju koja pristupa ovoj web stranici ili šalje objavu/unos.

2. Važeći uslovi i odredbe

Web stranica je u vlasništvu PH BIH DAH i svako korištenje web stranice podliježe ovim odredbama i uvjetima. PH BIH DAH može, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili revidirati ove odredbe i uslove u bilo koje vrijeme ažuriranjem teksta ove stranice.

3. Korištenje web stranice

Svako ima pravo da vidi bilo koje dijelove web stranice zaštićene lozinkom i da koristi za svoje potrebe informacije koje se na njoj nalaze, pod uvjetom:

  • koristi se samo u informativne svrhe, za reprodukciju samo za ličnu upotrebu, a ne za reprodukciju na bilo kojoj drugoj web stranici ili za komercijalnu dobit.
  • PH BIH DAH obavještava i odobrava sve veze koje se kreiraju na web stranicu prije nego što se kreiraju.
  • nijedan dio web stranice se ne kopira, pohranjuje u sistemu za pronalaženje, niti prenosi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bilo kojoj trećoj strani bez pismene dozvole PH BIH DAH

Dostavljeni sadržaj se moderira i ako je klevetnički, nepristojan ili medicinske prirode, bit će uklonjen.

4. Autorska prava

Sav materijal na ovoj web stranici je autorsko pravo PH BIH DAH. Materijal, bilo da je tekst, slike, audio ili drugi medijski oblici, ne može se ponovo objavljivati bez dozvole. Ovim se daje dopuštenje za gledanje, pohranjivanje ili preuzimanje takvog materijala kao „štampana kopija“, samo za individualnu, nekomercijalnu upotrebu. Tamo gdje se navode pojedinačni autori, svaki polaže svoje moralno pravo da bude identificiran kao autor tog materijala. Ako želite koristiti bilo koji od materijala na web stranici, pošaljite e-poštu ugphbih@gmail.com