Terapije i istraživanja

Terapije

Uz terapiju namjenjenu za plućnu hipertenziju, koja može biti mono i kombinovana, često je potrebno uvesti kardiološku terapiju (blokatore kalcijevih kanala, antikoagolanse, diuretike) i terapiju kisikom.

Hirurške opcije za plućnu hipertenziju

Transplantacija pluća ili srca/pluća Transplantacija se pretežno preporučuje pacijentima koji ne reaguju na očekivani način i čije se stanje pogoršava uprkos najjačem obliku terapije, tj prostanoidima (obično intravenski). U slučaju hirurškog zahvata kod plućne hipertenzije, on može da uključi zamjenu srca i pluća ili samo pluća. Obje procedure se obavljaju sa naizgled sličnom stopom preživljavanja. […]