Šta je PAH ili PH

Plućna arterijska hipertenzija (PAH) je progresivno oboljenje koje smanjuje protok krvi i povećava pritisak u krvnim sudovima pluća. To je rijetko, teško i neizlječivo oboljenje krvnih sudova pluća.
Šta uzrokuje plućnu hipertenziju?

Plućne arterije su veliki krvni sudovi odgovorni za transport krvi od srca do pluća da bi sakupili kisik. Kod PH, ćelije koje se oblažu u ovim arterijama se uvećavaju i umnožavaju. Kao posljedica, arterije se debljaju, uzrokujući otpornost na krv koja protiče kroz njih i time povećavajući krvni pritisak. Desna strana srca mora više da radi da bi pumpala krv kroz arterije. To ostavlja tragove na srcu što uzrokuje njeno uvećavanje i može da dovede insuficijencije desnog srca.

Kod poprečnog presjeka plućne arterije kod zdrave osobe zidovi krvnog suda su fleksibilni i elastični, dopuštajući krvi da lako prolazi.

Kod poprečnog presjeka plućne arterije kod osobe sa PAH-om vidljivo je zadebljanje krvnih sudova koje stvara otpornost na protok krvi, otežavajući srcu da ispumpava krv kroz pluća.

Koliko ljudi statistički oboljeva od plućne hipertenzije?

PAH pogađa od 1 do 5 osoba na milion stanovnika u slučajevima njenog primarnog tipa, a 10 do 50 osoba na milion stanovnika u slučajevima sekundarnog tipa. Bosna i Hercegovina ima 3,8 miliona stanovnika što znači da od ove bolesti statištički boluje od 20 do 200 ljudi. Osobe svih uzrasta i porijekla oboljevaju od ove bolesti, a učestalost je veća kod žena neko kod muškaraca.

PAH je definisan u ‘Grupa 1’ u kliničkoj klasifikaciji plućne hipertenzije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Budućnost PAH-a

Iako lijek za ovu bolest koja je opasna po život još uvek ne postoji, ipak imamo puno razloga zbog kojih moramo biti optimistični. U svijetu, pacijentima oboljelim od PAH-a postaje dostupan sve veći broj terapija kojima se poboljšava kvalitet života i produžuje životni vijek. Trenutni cilj je da se osigura da svi pacijenti oboljeli od PAH-a imaju pristup centrima koji imaju najbolje dijagnoze, kontrolu i terapije koje su aktuelne za njihovu bolest.