Statut i registracija

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH br.32/01, 42/03, 63/08 i 76/11 ), Skupština Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije “DAH” –u Bosni i Hercegovini, na svojoj osnivčkoj Skupštini održanoj 19.07.2014. godine donosi: