PAH i funkcionalne klase

Šta je WHO funkcionalna klasa?

Funkcionalna klasa Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) opisuje koliko je ozbiljna pacijentova plućna hipertenzija (PH).

Postoje četiri različite klase – I je najblaži, a IV najteži oblik PAH. Dodeljivanje funkcionalne klase pomaže timu za medicinsku njegu osoba oboljelih od PAH da shvate kako ovo stanje pogađa pacijenta.

Cilj PAH terapije je da olakša život pacijenata, tako da je veoma bitno da imamo realnu sliku kako PAH utiče na svakodnevni život pacijenata koji boluju od PH.

Klasa I: simptomi pri fizičkoj aktivnosti ili odmaranju bez simptoma

Klasa: II bez simptoma u stanju mirovanja, ali uobičajene aktivnosti kao što su penjanje uz stepenice, kupovanje namirnica ili raspremanje kreveta uzokuju nelagodu i gubitak daha

Klasa: III pri odmaranju nema simptoma, ali uobičajeni sitni poslovi oko kuće su u velikoj meri ograničeni usljed gubitka daha ili osećaja umora.

Klasa: IV simptomi i u stanju mirovanja, a ozbiljni simptomi se javljaju uz aktivnost

Kako se pacijentima dodeljuje funkcionalna klasa organizacije WHO?

Da bi se pacijentu dodijelila određena funkcionalnu klasu WHO, medicinski tim za PAH će postaviti pitanja u cilju njenog otkrivanja. Pitanja se svode na to kako PAH utiče na njih.

Zašto je za pacijente važno da prate svoje PH simptome?

Glavni cilj PAH terapije je da se poboljša opće stanje, te da pacijentovi simptomi budi manje izraženi – idealno do funkcionalne klase WHO I ili II. Za pacijente može biti od pomoći da vode bilješke o tome kako se osjećaju i zapisuju da li su otkrili nešto lakše ili teže. Ovaj izveštaj o simptomima pruža timu za medicinsku njegu više informacija o tome kako se pacijenti snalaze nakon njihove poslednje posjete klinici i pomaže im da donesu odluku o daljem medicinskom liječenju.