Dajana

U najtežim trenucima sam saznala za naše Udruženje i upoznala mnogo divnih ljudi koji su sa mnom vrlo rado dijelili svoja iskustva i pomogli mi da prihvatim da nisam jedina koja se borim sa ovim problemom. Dobila sam savjet od doktora iz Udruženja kada mi je bila potrebna stručna pomoć.