Emina

Kroz Udruženje „DAH“ sam upoznala mnoge druge pacijente, pronašla prijatelje, kao i imala priliku da putujem radi kontakata koji je naše Udruženje djelilo. Zahvalna sam što ovo Udruženje postoji jer znam da uvjek imam nekog ko će razumijeti moje probleme.