Merima

Preko Udruženja sam upoznala divne ljude koji vode iste bitke kao i ja, sada su to prijatelji sa kojima sam u kontaktu. Pozitivnija sam, otvorenija, pričamo o našoj bolesti. Udruženje je bilo početna motivacija za edukaciju, iscrpna istraživanja, te sam promijenila pogled na život i u potpunosti prihvatila sebe, te životne borbe mnogo lakše podnosim. Uvijek je neko od pacijenata dostupan za razgovor i među nama dijelimo iskustva, na taj način problemi se jednostavnije rješavaju.