Merima

Sve pohvale za Udruženje. Uvijek kada sam imala neko pitanje o bolesti ili terapijama dobila sam brz, konkretan i kvalitetan odgovor, kao i bezuslovnu podršku i savjete.