Okrugli sto na temu Fond solidarnosti Federacije BiH

Okrugli sto na temu Fond solidarnosti Federacije BiH

U organizaciji Centara civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 15.02.2023. godine održan okrugli sto na temu: “Fond solidarnosti FBiH”. Ovom dogadjaju prisustvovao je i naš predstavnik, Samir Hodžić koji je ukazao na potrebe oboljelih od plućne hipertenzije koje bi po nama mogle biti efikasnije i brze riješene boljim i ekspeditivnijim učešćem Fonda solidarnosti Federacije BiH. Ova aktivnost CCI ima za cilj ukazati na višegodišnji problem ignorisanja zakonskih obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu finansiranja Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te smo ocijenili da je za nas vrlo bitna tema pošto su osobe oboljele od rijetke, teške i neizlječive plućne hipertenzije upućene na sredstva ovog Fonda u smislu obezbjeđenja skupih terapija i eventualnih intervencija van države koje se, između ostalog, odnose i na transplantacije srca, pluća ili i srca i pluća. Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici drugih udruženja, organizacija i saveza koji imaju iste i slične probleme kao mi. Takođe, bila je ovo prilika da se upoznamo sa planovima CCI za naredni period kada će se još više aktuelizirati ova problematika u cilju unaprijeđenja rada ovog Fonda, ali i zahtjeva da se njegov rad uskladi sa zakonima kojima je uređena ova oblast. Posebno zadovoljstvo nam je što smo se ovom prilikom sreli sa našom Eminom Hadžihasanović, PH pacijenticom, koja je na ovom okruglom stolu prisustvovala u svojstvu predsjednika Udruženja oboljelih od rijetkih bolesti u BiH.