Početak saradnje

Početak saradnje

U Sarajevu je 02.04.2024. održan prvi informativni sastanak predstavnika farmaceutske kompanije MSD i našeg Udruženja. Sastanku su prisustvovali Azra Šerak Herceglić, product specialist Glosarij, Ranko Bjelanović, public affairs manager MSD i Sabina Hodžić, aktivistkinja Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije “Dah” – u Bosni i Hercegovini. Ovo je bila prilika da naša predstavnica Sabina Hodžić upozna sagovornike o teškom položaju PH pacijenata u Bosni i Hercegovini, ali i o svim dosadašnjim aktivnostima Udruženja. Nakon saznanja o tome kako žive i kako se liječe oboljeli od plućne hipertenzije u našoj zemlji, naši sagovornici su iznijeli svoje planove koji bi trebali biti realizovani u narednom periodu, a sve sa ciljem da se na sve moguće načine pomogne obespravljenim PH pacijentima u BiH. Nakon ovog sastanka, nadamo se da ništa više neće biti isto jer uz nas staje jedan od jakih i odlučnih budućih saboraca, te se nadamo da će od naše buduće saradnje najviše benefita imati PH pacijenti u Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni i otvoreni za svaki vid saradnje sa svim ozbiljnim partnerima koji će zajedno s nama težiti poboljšanju položaja PH pacijenata u BiH.