Ponovo o “Pravu na lijek”

Ponovo o “Pravu na lijek”

Kraj mjeseca septembra obilježilo je održavanje petog sastanka mreže udruženja pacijenata „Pravo na lijek“, čiji smo član, a koja za cilj ima kreiranje jedinstvenih listi lijekova u Bosni i Hercegovini, odnosno po entitetima i u Distriktu, pošto se aktivnosti vode paralelno i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Distriktu Brcko. Sastanku koji je održan 26.09.2023. u hotelu “Holywood” u Sarajevu je ispred našeg Udruženja prisustvovao Jasmin Jukan, PH pacijent iz Tuzlanskog kantona. Na sastanku je, između ostalog, bilo je govora o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima ove mreže pacijenata, te je još jednom istaknuto da će mreža istrajavati u tome da u kreiranju esencijalnih listi lijekova moraju učestvovati i predstavnici mreže, odnosno udruženja članica, uprkos činjenici da jedino ova sugestija nije prihvaćena od strane onih koji o tome odlučuju. Takođe, najavljene su aktivnosti mreže do kraja ove godine koje i dalje imaju u fokusu potrebe obespravljenih pacijenata u Federaciji BiH. Ovom prilikom najavljeno je i održavanje okruglog stola na temu „Finansijska održivost zdravstvenog sistema u Federaciji BiH“ kojem će prisustvovati predstavnici mreže udruženja pacijenata „Pravo na lijek“.