Saradnja CCI i “Dah”

Saradnja CCI i “Dah”

Kraj prošle i početak ove godine obilježili su susret i online sastanak sa koordinatorom Centara civilnih inicijativa, Daliborom Đerićem. U fokusu naših razgovora osim statusa Udruženja i položaja oboljelih od plućne hipertenzije u BiH, bio je i rad Fonda solidarnosti FBiH ocijenjen iskustvima naših članova. Obzirom da su pacijenti oboljeli od rijetkih bolesti, konkretno i od plućne hipertenzije, uglavnom usmjereni na ovaj Fond u entitetu Federacije BiH u smislu obezbjeđenja određenih terapija i tretmana, prenesena su iskustva naših članova koja su podijeljena između dobrih i loših.
Tamo gdje je Fond solidarnosti FBiH mogao sudjelovati kada su u pitanju operativni zahvati koji se ne rade u Bosni i Hercegovini, intervenisali su, međutim izostala je podrška za određene terapije.


Centri civilnih inicijativa su bosanskohercegovačka nevladina organizaciju koja u teritorijalnom i programskom smislu obuhvata cijelu zemlju i sve njene građane. To je organizaciju koja aktivno zagovara zaštitu ljudskih prava, kao i uspostavljanje mehanizama za rast i razvoj domaćeg nevladinog sektora, a mi smo ih prepoznali kao saradnika koji bi nam mogao pomoći u našoj borbi za bolji položaj PH pacijenata u Bosni i Hercegovini.