Zajedno do cilja sa CCI

Zajedno do cilja sa CCI

U organizaciji Centara civilnih inicijativa, u Sarajevu je 06.10.2023. godine u hotelu Hills održan sastanak kojem je ispred Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije “Dah” u Bosni i Hercegovini prisustvovao Samir Hodžić. Sastanak je organizovan kako bi se uduženja koja se bore za bolji položaj teško oboljelih i obespravljenih pacijenata u Federaciji BiH, upoznala sa do sada realizovanim aktivnostima CCI koje su bile usmjerene na unaprjeđenje finansiranja i rada Fonda solidarnosti FBiH u period od septembra 2022. do septembra 2023. godine. Prisutnima su prezentirane i aktivnosti PR tima CCI koji je u proteklom period radio na promociji ove aktivnosti putem promo filmova, priča ambasadora, infografika i bilboarda. Nakon rezimiranja urađenog prezentirani su i izazovi za naredni period usmjereni na proces usvajanja rebalansa Budžeta BiH za 2023. godinu, proces izrade i usvajanja Budžeta FBiH za 2024. godinu, redefinisanje usluga Fonda solidarnosti koji bi trebao da podrazumijeva izmjenu Odluke o vertikalnim programima zdravstvene zaštite, kao i korekciju liste lijekova od strane Fonda solidarnosti. Nakon diskusije u kojoj su učešće uzeli prisutni učesnici, usaglašeni su principi za nastavak zajedničkog djelovanja okupljenih udruženja i saveza. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije “Dah” – u Bosni I Hercegovini učestvuje i učestvovaće u svim aktivnostima neprofitnih i nevladinih organizacija koje u konačnici imaju i bolji položaj oboljelih od plućne hipertenzije. U obezbijeđenju zakonski određenih sredstava namjenjenih Fondu solidarnosti Federacije BiH, mi vidimo mogućnost rješavanja i našeg problema, odnosno nadamo se da će više sredstava u Fondu solidarnosti za nas značiti bar jedan lijek za sve PH pacijente u ovom bh entitetu.