Naida

Lijepo je znati da u ovoj borbi za lijek, za život nismo sami, da u našem Udruženju “Dah” imamo osobe koje će nas saslušati i pomoći koliko mogu jer zajedno smo jači. Ostali pacijenti, njihove priče i borba su nam motivacija i nada za bolju budućnost.