Merima

Bila sam zaista obeshrabrena kada mi je rečeno da imam idiopatsku plućnu hipertenziju, međutim veoma brzo i lako sam našla Udruženje “Dah” i odmah dobila korisne informacije i savjete vezane za terapije. Danas se osjećam mnogo bolje uz redovnu terapiju i zdravu ishranu. Ponovo mogu da se bavim aktivnostima kojima nisam mogla u vrijeme dijagnostikovanja zbog čega sam presretna. Svako dobro svim PH borcima.