Vesna

Živim i liječim se u inostranstvu, to je moja sreća u nesreći zvanoj plućna hipertenzija. Kada vidim kako žive i kako se liječe PH pacijenti u mojoj domovini moram priznati da su svi izuzetni borici. Oni su mi dodatna snaga, motivacija i inspiracija za bolji život sa našom dijagnozom.