Treći sastanak mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek” u Federaciji BiH

Treći sastanak mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek” u Federaciji BiH

Naše Udruženje kao članica mreže pacijenata je od samog početka dio projekta “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” koji je podržan od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a kojeg provodi Net Consulting d.o.o. koje se redovno sastaje kako na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, tako i na nivou Republike Srpske i Brčko Distrikta..

Nastavljajući kontinuiran rad u okviru tog projekta u Sarajevu je 07.oktobra 2022. godine održan treći sastanak mreže udruženja pacijenata ”Pravo na lijek” u FBiH na kojem su predstavnici udruženja članica informisani o toku razgovora sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva i konkretnim zaključcima usvojenim na Multisektorskom workshopu, koji je nedavno održan u Konjicu.

Ispred Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije “Dah” u Bosni i Hercegovini, sastanku je prisustvovao Samir Hodžić koji je akcenat stavio na problem različitosti kreiranja esencijalnih listi lijekova na različitim nivoima – entitetskim, a posebno federalnom i kantonalnim što rezultira različitom položaju oboljelih od neke bolesti, konkretno plućne hipertenzije, po entitetima i kantonima, te je to okarakterisao kao veliki problem za same pacijente.

Predstavnici organizatora i realizatora projekta su ocijenili da su učesnici sastanka na konstruktivan način diskutovali o prethodnim aktivnostima, ali i o pravcima budućeg djelovanja u smjeru konačnog cilja – aktivnog uključivanja pacijenata u procese kreiranja listi lijekova, te većoj transparentnosti i otvorenosti samog procesa.

Potrebno je istaći da je bilo govora i o osnivanju Grupnih vijeća koje će sačinjavati udruženja pacijenata i udruženja zdravstvenih profesionalaca i pojedinaca iz reda zdravstvenih profesionalaca o čemu se članice trebaju izjasniti u narednom periodu.

Predstavnici udruženja, odnosno članice mreže su se složili da je potrebno zajednički naći najbolje modele kako bi se došlo do sistemskog rješenja koje bi podrazumijevalo učešće predstavnika pacijenata u komisijama za lijekove.