Prvi sastanak mreže pacijenata u 2024. godini

Prvi sastanak mreže pacijenata u 2024. godini

Projekat ”Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u Bosni i Hercegovini” fokusiran je na pružanje podrške pacijentima u želji da se aktivno uključe u proces kreiranja listi lijekova, pružajući podršku institucijama iz oblasti zdravstva da dostignu visoke standarde integriteta za provođenje kredibilnog, transparentnog i inkluzivnog procesa kreiranja listi lijekova. Ovaj projekat u BiH implementira Net Consulting d.o.o. Sarajevo u partnerstvu i uz podršku Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH i provodi se na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. U cilju realizacije ovog projekta formirana je mreža pacijentskih Udruženja “Pravo na lijek” kojoj je naše Udruženje pristupilo kada je i osnovana, još prije tri godine. Od tada do danas održan je niz sastanaka s mnoštvom tema koje su za cilj imale ostvarivanje prava na lijek svim obespravljenim pacijentima u BiH. Radilo se na uvezivanju pacijenata, planiranju učešća pacijenata u kreiranju listi lijekova, dostupnost lijekova svima, a ne samo pojedinima. Prvi sastanak mreže pacijenata u 2024. godini održan je dva dana prije obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti, u utorak, 27.02.2024., a ispred Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini, sastanku je prisustvovao Jasmin Jukan. Na ovom radnom sastanku pacijentskih organizacija i udruženja koji nastavlja svoju misiju na temu praćenja i iniciranja primjene i izmjene lista lijekova na svim nivoima u FBIH istaknuto je da treba pokušati organizovati članove mreže da se uvežu na kantonalnim nivoima i da djeluju kao mreža prema vladama kantona iz kojih dolaze, prije svega jer je saradnja između federalnog i kantonalnih ministarstava zdravlja ocijenjena kao veoma loša, te i ono što je postignuto preko mreže sa federalnim nivoima vlasti, kantonalne vlasti ne žele da prenesu na svoj nivo iako su obavezne. Osim toga, mreža pacijenata i dalje insistira na sistemskim rješenjima problema i neprihvatanju parcijalnih rješenja, koja rješavaju probleme samo pojedinih udruženja tj. pacijenata sa određenim oboljenjima. Ciljevi isti, upornost nikad veća, a rezultati izgleda neizvodljivi jer niko nema sluha za obespravljenje teško bolesne pacijente u BiH. Na ovom sastanku mreži je pristupilo još nekoliko udruženja iz FBiH, što je samo još više jača i neprocjenjiva šteta bi bila da se ovakva misija prekine.